Våra val gör skillnad

Enskilda gärningar i vardagen kan verka obetydliga, men de kan faktiskt göra skillnad. Ju fler av oss som reflekterar över våra konsumtionsvanor och beslutar sig för att satsa på energieffektivt boende, desto större skillnad kan vi göra tillsammans. 

Energicertifikat

Ett energicertifikat är ett officiellt dokument som beskriver byggnadens energieffektivitet. Energicertifikatet gör det lättare att jämföra byggnaders energieffektivitet vid försäljning och uthyrning. 

Byggnadens ägare ska skaffa ett energicertifikat när hen ansöker om bygglov för en ny byggnad. Certifikatet behövs också när byggnaden eller en del av den säljs eller hyrs ut. 

Byggnadens energiklass ska också anges i försäljnings- och hyresannonser. Läs mer om EnergicertifikatÖppnas i nytt fönster.

Så här optimerar du energieffektiviteten i vardagen

 • Sänk rumstemperaturen 
 • Stäng av elektriska apparater som du inte använder 
 • Undvik att köra korta sträckor med bil 
 • Använd elbastun bara en kort stund och håll temperaturen måttlig 
 • Spara på varmvattnet 
 • Använd en luftvärmepump 
 • Dra nytta av en kamin  

Ett energieffektivt hem har:

 • Bra värmeisolering 
 • Energieffektiva fönster 
 • Lufttäta strukturer 
 • Mekanisk ventilation med effektivt värmeåtervinningssystem 
 • Energieffektiva elektriska apparater och belysningssystem

Lån för energirenovering av fastighet

En renovering som ökar energieffektiviteten är en bra investering. Fastighetens värde ökar när renoveringen sparar energi samt minskar reparationsbehovet och driftskostnaderna.

Läs mer om lån för energirenovering

Hur kan bostadsaktiebolag öka energieffektiviteten?

En energirenovering i bostadsaktiebolaget minskar kostnader och ökar värdet på bolaget, minskar vederlaget och skyddar därmed tillgångarna kopplade till aktierna i bostadsaktiebolaget.

Läs mer om energirenovering i bostadsaktiebolaget

Fem sätt att energirenovera egnahemshus effektivt

Boendekostnader hör till de största utgifterna för finländare med egnahemshus. Med hjälp av en energirenovering av egnahemshus kan du minska boendekostnader betydligt.

Läs mer om energirenovering egnahemshus