Far triller barnevogn med barn

Öppna konto och tjänster för ditt minderåriga barn på nätet

I nättjänsten kan du enkelt öppna ett brukskonto som barnet självständigt får använda samt ett Förmånskonto för besparingar. Då barnet behöver fler banktjänster kan du smidigt beställa även kort och nätbankstjänster.

Då barnet är redo att använda banktjänster själv

På nätet kan du öppna ett brukskonto, ett Förmånskonto och bankkoder samt ansöka om ett Nordea Debit-kort för ditt barn.

Det finns ingen åldersgräns för tjänsterna utan föräldrarna bestämmer i vilken ålder barnet självständigt får använda banktjänster. Föräldrarna ansvarar för barnets användning av tjänsterna.

Vårdshavarna avtalar sinsemellan om vilka konton och tjänster de vill öppna för sitt minderåriga barn. Därför måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan om inte någondera föräldern är ensamförsörjare. Föräldrarna avtalar sinsemellan om vem som har rätt att använda kontot. 

Börja spara till ditt barn redan idag! Då du börjar tidigt och sparar mindre belopp regelbundet kan barnet få en rejäl sparsumma när hen blir vuxen. Under årens lopp växer regelbundna mindre insättningar till en stor sparsumma och en långsiktig sparare drar även nytta av ränta på ränta-effekten.

Läs mer om sparande till barnÖppnas i nytt fönster

För ansökan behöver du

För ansökan behöver du

Pass eller fotoförsett id-kort samt mobiltelefonnummer.

 • Förälderns pass eller fotoförsett id-kort som beviljats i Finland Observera att ett körkort inte längre duger.
 • Barnets pass eller fotoförsett id-kort som beviljats i Finland då du beställer ett kort eller öppnar nätbankstjänsten.
 • Barnets mobiltelefonnummer då du beställer ett kort eller öppnar nätbankstjänsten.
 • Båda vårdnadshavarnas finska mobiltelefonnummer.

Vi kontrollerar uppgifterna om barnet hos Befolkningsregistercentralen, och därför ska barnets namn finnas i befolkningsregistret innan tjänsterna kan öppnas på nätet.

Så här gör du ansökan
Råd för föräldrar

Så här gör du ansökan

1.  Fyll i uppgifterna om barnet och välj banktjänster. På nätet kan du öppna följande banktjänster för ditt barn:
 1. Brukskonto och Nordea Debit-kort 

  Observera att då ett Nordea Debit-kort beställs till ett barn på nätet öppnas automatiskt ett nytt brukskonto. Om barnet redan har ett brukskonto som du vill ansluta ett nytt kort till, beställ kortet genom att ringa Nordea Kundtjänst. 

 2. Förmånskonto för besparingar

 3. Bankkoder för användning av mobil- och nätbanken

  Observera att e-identifiering med vilken barnet (under 15 år) kan logga in i tredje parters tjänster, såsom FPA:s tjänster, ska aktiveras på kontoret. Om ett minderårigt barn besöker kontoret ensamt, behöver hen fullmakter av sina föräldrar. Ett barn som har fyllt 15 år kan ansluta e-identifiering till bankkoderna utan intressebevakarnas tillstånd om hen har öppnat ett konto och nätbanksavtal för sina egna inkomster.

2.  Den andra vårdnadshavaren får ett sms och godkänner ansökan. Den andra vårdnadshavaren behöver:  
 1. bankkoder – behöver inte vara Nordeas 
 2. pass eller fotoförsett identitetskort. 
3.  Nordea handlägger ansökan och meddelar vårdnadshavarna per sms då tjänsterna har öppnats. 
4.  Börja använda kodappen genom att på nytt logga in i tjänsten ”Öppna tjänster för ditt barn på nätet” och följa anvisningarna.

Öppna tjänster lätt utan att du behöver besöka kontoret

Öppna tjänster för ditt barn på nätet Öppnas i nytt fönster

Kundkontroll – varför frågar banken?

Bankens verksamhet bygger på förtroende som skapas genom bra service, kundkontroll och -identifiering samt rätta lösningar. Vi ställer olika slags frågor eftersom vi vill känna dig och förstå din livssituation. På så sätt kan vi ge dig goda råd och erbjuda dig banktjänster efter dina behov. Vissa frågor ställer vi dock av andra orsaker. Bankerna måste följa många olika lagar i syfte att förhindra till exempel penningtvätt, terrorism och ekonomisk brottslighet.

Läs mer om kundkontroll

Identitetshandlingar som Nordea godkänner

Banken måste alltid kontrollera kundens identitet i en identitetshandling som banken godkänner och som är intakt när kunden sköter ärenden på banken.

Läs mer om identitetshandlingar

Hittade du det som du sökte?