Frågor och svar om Mobil Plus-paket och Baspaket

Kan jag fortfarande använda nätbanken om jag har Mobil Plus-paket?

Javisst – du kan använda nätbanken normalt vid sidan om mobilbanken utan tilläggsavgift. .

Jag har två brukskonton. Betalar jag separat för det andra kontot?

Du behöver inte betala separat för det andra kontot utan paketen omfattar alla dina brukskonton. Sparkontona (t.ex. Förmånskonto) är fortsättningsvis avgiftsfria.

Vad betyder aktiv användning av mobilbanken?

Ett kriterium för Mobil Plus-paketet är att kunden använder mobilbanken. För en kund kan det innebära att hen kollar saldot på kontot varje dag och för en annan kund att hen betalar en faktura en gång om månaden.

Jag är Premiumkund. Hur ändras mina priser?

De nya paketpriserna som träder i kraft 1.7.2018 gäller inte Premiumkunder. I detta sammanhang ändras bara priset på Nordea Debit-kortet och de övriga priserna förblir oförändrade. Priset på kortet är nu 2,00 euro per månad och i fortsättningen 2,50 euro per månad.

Jag är Check-in kund. Kommer mina priser att ändras? 

Dina priser ändras inte.

På Nordeas webbplats syns ännu priser enligt Fördelsprogrammet. Vad beror detta på? 

Priserna i enlighet med Fördelsprogrammet gäller till och med 30.6.2018. Vi kommer att ersätta den gamla prislistan med de nya priserna som gäller från och med 1.7.2018.