Maanmittauslaitoksen asiakas- ja käsittelypalvelussa on nyt ruuhkaa

Maanmittauslaitos priorisoi tällä hekellä ensisijaisesti omistuksen muutoksia, ruuhkautuneesta palvelusta johtuen.

Useat asunnon omistajat ovat aktivoituneet asunto-osakkeidensa sähköistämisessä, taloyhtiöiden osakeluetteloiden sähköistämisestä johtuen. Taloyhtiöiden osalta osakeluettelo tulee sähköistää vuoden 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen osakkaalla on 10 vuotta aikaa sähköistää oma osakkeensa. Lue lisää Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Omistuksen rekisteröintiä ei kannata turhaan kiirehtiä

Moni haluaa hoitaa asian pois päiväjärjestyksestä heti, jotta osakkeen sähköistäminen ei pääse unohtumaan. Tulemme kuitenkin muistuttamaan asiakkaitamme tasaisin väliajoin, mikäli heidän osakkeensa on vielä sähköistämättä.

Asunnonomistajien kannattaakin odottaa oman osakkeensa sähköistämistä ruuhkahuippujen yli. Helpoiten asunto-osakkeen sähköistäminen sujuukin asunnon vaihdon yhteydessä. 

Vad innebär digitalisering av aktiebrev?

I början av 2019 lanserade Lantmäteriverket ett elektroniskt bostadsdatasystem i Finland som också kallas ett elektroniskt register över aktielägenheter. 

Bostadsaktiebreven på papper och uppgifterna om bostadsaktier kommer att digitaliseras. På samma gång sparas ägaruppgifterna om bostadsaktier och pantsättningar som hänför sig till dem i bostadsdatasystemet. I samband med att bostadsaktierna digitaliseras makuleras aktiebreven på papper. 

Konvertera ditt aktiebrev till digitalt format före slutet av 2033

Bostadsbolagen måste digitalisera sin aktiebok före slutet av 2023. Du får information om när ditt bostadsbolag kommer att digitalisera sin aktiebok av disponenten. 

Efter att bostadsbolaget har digitaliserat sin aktiebok kan aktieägarna digitalisera sin bostadsaktie. Det är ändå ingen brådska då du har över tio år på dig, dvs. fram till slutet av 2033 att digitalisera din bostadsaktie. 

Om ditt bostadsbolag har grundats efter 1.1.2019 är din bostadsaktie redan elektronisk. Ägar- och pantsättningsuppgifterna har då också redan införts i bostadsdatasystemet. Då är saken redan i ordning och du behöver inte göra någonting.

Det är enkelt att digitalisera bostadsaktien i samband med bostadsaffären

I fortsättningen ska ägar- och pantsättningsanteckningar göras i bostadsdatasystemet inom två månader från att bostaden har bytt ägare.

Om du tror att du kommer att sälja din bostadsaktie före slutet av 2033 kan den digitaliseras i samband med bostadsaffären. Då betalar köparen kostnaderna för att digitalisera bostadsaktien om inte annat avtalas vid bostadsaffären.

Hur sköter jag digitaliseringen av min bostadsaktie med banken?

Om du har ställt din bostad som säkerhet för lånet är aktiebrevet på papper i bankens besittning. Då tar banken hand om att digitalisera ditt aktiebrev på ditt uppdrag. 

Det är ändå ingen brådska med saken eftersom du har till slutet av 2033 på dig att ge uppdraget. 

Kom ihåg att berätta för banken om du vill ha det makulerade aktiebrevet. Kontakta vår kundtjänst då du vill digitalisera din bostadsaktie.

Om du istället för banken har aktiebrevet på papper i din besittning hittar du anvisningar för att digitalisera din bostadsaktie på Lantmäteriverkets webbplats.

Hur mycket kostar ett elektroniskt aktiebrev?

Både banken och Lantmäteriverket tar ut avgifter för att digitalisera bostadsaktier. Kostnaderna består av registreringen av ägar- och pantsättningsuppgifterna. 

Om du har ditt bostadsaktiebrev i din besittning och du sköter digitaliseringen av din bostadsaktie själv betalar du bara Lantmäteriverkets avgifter. 

Avgifter för att digitalisera bostadsaktier

Tjänst/åtgärdLantmäteriverkets avgifter
Nordeas avgifterTotalt
Att införa ägaruppgifter i registret/bostadsaktie69 €150 €219 €
Att införa pantsättningsuppgifter i registret/bostadsaktie30 €100 €130 €
Då ägaruppgifterna om garageaktie införs i registret i samband med bostadsaktien69 €20 €89 €
Då pantsättningsuppgifterna om garageaktie införs i registret i samband med bostadsaktien30 €20 €50 €

Exempel på kostnader för digitalisering

Om du sköter digitaliseringen av din bostadsaktie själv betalar du bara Lantmäteriverkets avgift på 69 euro. 

Om din bostadsaktie har ställts som säkerhet för ditt lån i banken och banken tar hand om att digitalisera den, debiterar banken 349 euro för bostadsaktien och 139 euro för en eventuell garageaktie.

Om du vill lämna ett uppdrag till banken om att digitalisera ett aktiebrev som inte har ställts som säkerhet för ett lån i banken kostar digitaliseringen 219 euro.

Då det elektroniska aktiebrevet i fortsättningen byter ägare vid bostadsaffär ska man alltid betala avgifterna ovan. I regel betalar köparen avgifterna om inte annat avtalas vid bostadsaffären.