Kapitalförvaltaren är placerarens personal trainer

Vad händer med mina placeringar då marknaden fluktuerar? Ska jag vara orolig? Vem kan ge råd om bankärenden i anslutning till bostadsbyte?

Kapitalförvaltaren är din kontaktperson i Nordea i frågor om kapitalförvaltningen. Kapitalförvaltaren känner till din livssituation, lyssnar på dig och hjälper dig. Vid behov kan kapitalförvaltaren konsultera experter i hela Nordeas organisation. Kapitalförvaltaren ser till att din totala förmögenhet beaktas i placeringsplanen. Kapitalförvaltaren hjälper dig i alla dina livssituationer.

Kapitalförvaltningens jurister hjälper dig med planeringen av förmögenheten

Det är många som tror att juridisk hjälp endast behövs vid tvistemål. Egentligen kan man ha störst nytta av en jurist då man ännu inte vet att man behöver hjälp.

De juridiska tjänsterna är en väsentlig del av kapitalförvaltningen i Nordea. Du kan diskutera med kapitalförvaltningens jurister då du behöver utförligt överväga juridiska aspekter i anslutning till din förmögenhet. Juristerna ser din situation ur ett bredare perspektiv med hjälp av planen för Förmögenhet 360. Planen är en bra och effektiv metod för att fixa alla ärenden på en gång.

Kapitalförvaltningens jurister går igenom din livssituation, dina behov, planer och mål samt din totala förmögenhet. Utifrån dem föreslår juristerna konkreta åtgärder som passar din situation. Åtgärderna kan till exempel gälla överföring av förmögenhet till följande generationer, utarbetande av testamente och intressebevakningsfullmakt samt donationer.

Du kan sköta dina ärenden per telefon och på nätet

Penningaffärerna omfattar många dagliga ärenden som du snabbt vill ställa i ordning. Om du till exempel vill förnya ditt kreditkort eller justera återbetalningsplanen för ditt lån kan du lätt göra det per telefon i Nordea Kundtjänst eller via chatten på nätet.

Du kan också boka tid för ett onlinemöte där du kan uträtta dina ärenden var du vill. Som Premium Banking-kund går du förbi eventuell kö när du ringer till Nordea Kundtjänst och identifierar dig med dina bankkoder.