Består din förmögenhet av flera olika egendomsslag? Såsom bostad, skog, kontomedel, aktier och fonder. Har du planer för din förmögenhet? Sparar du för tiden efter pensioneringen eller vill du ha ekonomiskt skydd för framtida anskaffningar eller överraskande utgifter? Har du planer för kommande generationer?

Spara systematiskt för att nå dina mål

De flesta av oss har drömmar om hur vi ska använda vår förmögenhet och tankar om hur den ska förvaltas. Rådgivningen i anslutning till kapitalförvaltning går ut på att klargöra dina tankar, beakta riskerna med din totala förmögenhet och förverkliga dina mål med placeringar.

Din egen kapitalförvaltare i Nordea sammanställer för dig en personlig spar- och placeringsplan som vi justerar regelbundet så att den alltid motsvarar dina behov i olika livssituationer.

Som Premiumkund kan du få rådgivning om det juridiska i anslutning till din förmögenhet. Tillsammans med kapitalförvaltningens jurister kan du sköta dessa ärenden som du vill. Tjänsten är avgiftsbelagd.

Skuldfri eller ekonomiskt oberoende?

Har du avstått från något bara för att kunna återbetala skulderna? Många kan dock förverkliga sina drömmar och återbetala lån samtidigt.

Som Premiumkund har du sannolikt redan en livssituation där avvägd upplåning inte rubbar din ekonomi. En förnuftig ekonomisk balans är nödvändigtvis inte lika med en skuldfri livssituation.

Som Premiumkund får du rådgivning också i lånefrågor. Tillsammans kan vi gå igenom de situationer där det kan löna sig att ta lån och hur lån kan användas för att öka förmögenheten.