Nordea jämför transaktioner med sanktionslistor

Nordea jämför transaktioner med sanktionslistor. På detta sätt ser banken till att den följer sanktionsbestämmelserna. Banken ska följa EU:s finanssanktioner och nationella bestämmelser om frysning av tillgångar samt kontrollera betalningsrörelsen för att se till att transaktioner inte förmedlas till instanser som är föremål för sanktioner.

Enligt de allmänna villkoren för betalningsrörelse kan banken jämföra betalningsuppgifterna med Europeiska unionens eller Förenta Nationernas ekonomiska sanktioner och andra sanktioner eller med sanktioner, meddelanden och bestämmelser från andra motsvarande finländska och utländska myndigheter. Banken kan vid behov kräva tilläggsuppgifter om betalningen av betaltjänstanvändaren och vidta åtgärder som föranleds av de internationella sanktionerna.

Sanktionskontrollen kan orsaka dröjsmål med vissa enskilda betalningar. Nordea gör sitt bästa för att undvika dröjsmål med betalningarna.