Lämna en intresseanmälan om If Försäkringar

Det händer ett och annat i livet. Det lönar sig att teckna försäkringar som garanterar den ekonomiska tryggheten i olika livssituationer. 

Lämna en intresseanmälan om du vill diskutera olika försäkringsalternativ med en specialist. Nordea Livförsäkrings säljtjänst kommer att kontakta dig och berätta mer om Ifs omfattande försäkringar.

Genom att skicka blanketten samtycker du till att Nordea Bank Abp förmedlar dessa uppgifter till Nordea Livförsäkring Finland Ab så att Nordea Livförsäkring Finland Ab kan kontakta dig för att erbjuda dig försäkringsprodukter av If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland. Utifrån detta samtycke använder Nordea Livförsäkring Finland Ab de överlämnade uppgifterna endast för det ändamål som nämns ovan.