Valutakurser för korttransaktioner

Kortinköp och kontantuttag i utlandet debiteras alltid i euro antingen från bankkontot (debit) eller kortkrediten (credit).

Om transaktionen är i någon annan valuta än euro är valutakursen för transaktionen den så kallade grossistkursen för den aktuella valutan som används beroende på kort antingen i systemet Mastercard Europe eller Visa International, med ett valutatillägg (högst 2,25 % av transaktionsbeloppet).

Grossistkursen är den kurs som gäller den dag då transaktionen förmedlas till Mastercard Europe eller Visa International. Den valutakurs som tillämpas på korttransaktionen uppges i uppgifterna om transaktionen på kontoutdraget över det konto som anslutits till kortet eller på kreditkortfakturan.

Riktgivande valutakurser finns på Mastercards och Visas internationella webbplatser.

Mastercards grossistkurserÖppnas i nytt fönster

Visas grossistkurserÖppnas i nytt fönster