Jag vill ansöka om ett nytt Nordea Premium-kort eller höja kreditlimiten för mitt befintliga Nordea Premium-kort

Fyll i den här blanketten så ringer vi dig för att slutföra kortansökan eller höja kreditlimiten.

Kontrollera att du uppfyller följande villkor innan du skickar blanketten:

 • Du är Premiumkund i Nordea. Läs mer om Premiumkundförhållande.
 • Du har regelbundna inkomster.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har inga anteckningar om betalningsstörningar.
 • Du är stadigvarande bosatt i Finland.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bevilja krediten. Uppgifterna som vi behöver inhämtas ur bland annat myndighetsregister, såsom det positiva kreditupplysningsregistret som förs av Skatteförvaltningen och Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

 • 1 Personuppgifter
 • 2 Kreditkort
 • 3 Kredit
 • 4 Inkomster
 • 5 Arbetssituation
 • 6 Bekräftelsesida
 • 7 Tack!

Personuppgifter

Kreditkort

Kredit

I handläggningen av ansökan iakttar vi automatiskt dina lån och kreditkort i Nordea och Nordea Finans. Komplettera endast uppgifterna om dina lån och kreditkort annanstans än i Nordea.

Inkomster

Arbetssituation