Ansvarsfriskrivning för nyhetsbrev och videor

Dessa uppgifter är inte avsedda som placeringsråd, offert eller uppmaning till givande av offert för köp, försäljning eller byte av finansiella instrument. 

Nordea ber aldrig om kundernas användar-ID, kreditkortsnummer eller andra konfidentiella uppgifter per e-post eller telefon. Om dylika uppgifter begärs per e-post, svara inte på meddelandet och klicka inte på eventuella länkar i det. 

Om du av misstag klickar på en länk i ett suspekt e-postmeddelande, ska du kontrollera din dator för virus genom att använda ett uppdaterat antivirusprogram. Kontakta Nordea vid behov. Det finns aldrig en länk till nätbankens inloggningssida i e-postmeddelanden från Nordea. 

Detta meddelande är avsett endast för den person eller organisation till vilken det är adresserat. Om du inte är den avsedda mottagaren erinras du härmed om att all spridning, distribution eller kopiering är strikt förbjuden. Om du har mottagit detta meddelande av misstag ber vi dig underrätta oss härom och därefter radera meddelandet ur ditt system.