Skräddarsydda placeringar baserade på Nordeas analys

Nordeas bevis är skräddarsydda placeringar med unika egenskaper. Bevis passar dig som vill ha en innovativ placering som baseras på Nordeas aktuella marknadssyn och som samtidigt vill bredda din investeringsportfölj.

Baserat på våra analytikers syn på de finansiella marknaderna, är olika bevis utformade för en specifik marknadsförväntan och riskprofil. Det innebär att om våra analytiker tror att marknaden ska stiga kraftigt, skapar vi ett bevis som passar den tron. 

Tror vår analytiker att marknaden ska vara relativt oförändrad, kan vi skapa ett bevis som kan ge avkastning i en stillastående marknad och tror vi att marknaden ska falla kan vi till och med skapa produkter som har potential att tjäna pengar när marknaden faller. Som du ser är möjligheterna stora när det gäller bevis och det är därför viktigt att du sätter dig in i hur det fungerar, både när det gäller avkastningsmöjligheter och risk.

Om Bevis

Ett Bevis är kopplat till utvecklingen på en marknad, exempelvis aktie-, kredit-, råvaru- eller valutamarknaden. Beviset benämns efter den marknad det är kopplat till, det vill säga aktiebevis, kreditbevis och så vidare.

Beviset kan vara konstruerat så att det exempelvis finns en begränsning på hur stor avkastningen kan bli, att det finns ett visst skydd på hur mycket beviset kan falla i värde eller att beviset ger en avkastning trots att marknaden inte rört sig, eller en kombination av dessa.

En placering i ett bevis kan innebära att du kan förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. Både risk och avkastning bestäms av utvecklingen på den marknad som beviset är kopplat till, men även av bevisets konstruktion. I broschyren för respektive bevis kan du läsa mer om både marknaden, hur beviset funkar, risker och kostnader.

Aktuellt erbjudande
Mer om Nordeas bevis
Disclaimer

Bevis

Just nu har vi inget aktuellt erbjudande.

Bevis

Bevis emitteras under Nordea Bank Abp:s EMTN-program. De exakta villkoren för respektive placeringar anges i slutliga villkor och Grundprospektet. Det är viktigt att du läser dessa innan du köper ett bevis. Du hittar Grundprospektet och slutliga villkor under respektive produktsida. Du hittar även våra grundprospekt på nordea.comÖppnas i nytt fönster

Disclaimer

Nordea Markets är det internationella kommersiella namnet på Nordeas aktiviteter på kapitalmarknaden. 

Uppgifterna är avsedda som bakgrundsinformation bara för mottagarens eget bruk. Den givna informationen representerar Nordea Markets uppfattning vid tidpunkten för meddelandets datering och kan ändras utan ett separat meddelande. Detta meddelande är inte en fullständig redogörelse om produkten eller om riskerna i anslutning till den och bör inte behandlas som en sådan eller tillämpas utan mottagarens eget övervägande.

Uppgifterna är inte avsedda som placeringsråd, offert eller uppmaning till givande av offert för köp eller försäljning av finansiella instrument. Uppgifterna berör inte någon enskild mottagares placeringsmål, finansiella ställning eller preferenser. Innan beslut om placering eller upptagande av kredit fattas är lämplig professionell rådgivning för respektive situation att rekommendera. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska utvecklingen inte är någon garanti för kommande avkastning. 

Nordea Markets är inte och har inte för avsikt att vara en rådgivare i frågor om skatter, bokföring eller juridik på något av sina verksamhetsställen. 

Detta dokument får inte kopieras, delas ut eller publiceras i något som helst syfte utan skriftligt samtycke som Nordea Markets gett på förhand. 

Tjänsteleverantör:

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9