White airplane at airport

Bevis

Nordeas bevis är innovativa och intressanta placeringar. Baserat på olika marknadsförväntningar och riskprofiler tar vi fram bevis som kan ge positiv avkastning när marknaden stiger, är oförändrad, eller till och med faller.

Skräddarsydda placeringar baserade på Nordeas analys

Nordeas bevis är skräddarsydda placeringar med unika egenskaper. Bevis passar dig som vill ha en innovativ placering som baseras på Nordeas aktuella marknadssyn och som samtidigt vill bredda din investeringsportfölj.

Baserat på våra analytikers syn på de finansiella marknaderna, är olika bevis utformade för en specifik marknadsförväntan och riskprofil. Det innebär att om våra analytiker tror att marknaden ska stiga kraftigt, skapar vi ett bevis som passar den tron. 

Tror vår analytiker att marknaden ska vara relativt oförändrad, kan vi skapa ett bevis som kan ge avkastning i en stillastående marknad och tror vi att marknaden ska falla kan vi till och med skapa produkter som har potential att tjäna pengar när marknaden faller. Som du ser är möjligheterna stora när det gäller bevis och det är därför viktigt att du sätter dig in i hur det fungerar, både när det gäller avkastningsmöjligheter och risk.

Om Bevis

Ett Bevis är kopplat till utvecklingen på en marknad, exempelvis aktie-, kredit-, råvaru- eller valutamarknaden. Beviset benämns efter den marknad det är kopplat till, det vill säga aktiebevis, kreditbevis och så vidare.

Beviset kan vara konstruerat så att det exempelvis finns en begränsning på hur stor avkastningen kan bli, att det finns ett visst skydd på hur mycket beviset kan falla i värde eller att beviset ger en avkastning trots att marknaden inte rört sig, eller en kombination av dessa.

En placering i ett bevis kan innebära att du kan förlora delar av eller hela ditt placerade belopp. Både risk och avkastning bestäms av utvecklingen på den marknad som beviset är kopplat till, men även av bevisets konstruktion. I broschyren för respektive bevis kan du läsa mer om både marknaden, hur beviset funkar, risker och kostnader.

Aktuellt erbjudande

Bevis

Just nu har vi inget aktuellt erbjudande.

Mer om Nordeas bevis
Disclaimer