Placeringstiden för Kreditbevis Europa High Yield 9-24 Kumulativ är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen i serie 32 version 1 i indexet Markit iTraxx Europe Crossover (75 bolag). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter. Beviset ger ett lockande förfallovärde på 120 %, om högst 9 referensbolag råkar ut för en kredithändelse. I ett Kreditbevis med kumulativ ränta kan du dra nytta av ränta på ränta-beräkningen. Eftersom Kreditbeviset Europa High Yield 9-24 Kumulativ inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.