Räntebevis Telecom Italia SpA

De nya Räntebevisen Telecom Italia SpA går att köpa fram till och med den 18 december 2019

Genom att placera i Räntebevis Telecom Italia SpA får du en årlig kupongavkastning på 2,10 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.