Telecom Italia SpA

De nya Räntebevisen Telecom Italia SpA går att köpa fram till och med den 18 december 2019

Räntebevis Telecom Italia SpA

De nya Räntebevisen Telecom Italia SpA går att köpa fram till och med den 18 december 2019

Genom att placera i Räntebevis Telecom Italia SpA får du en årlig kupongavkastning på 2,10 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.