Placeringstiden för Räntebevis USA High Yield Rörlig 7/2024 är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen i serie 32 version 1 i indexet Markit CDX North America High Yield (100 bolag). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter. Räntebevis Europa High Yield Rörlig 7/2024 erbjuder rörlig ränteavkastning some är summan av 12 mån. Euriborränta och fast 4,1 procent marginal, beräknat på nominellt belopp. Eftersom Räntebevis USA High Yield Rörlig 7/2024 inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.