Placeringstiden för Kreditbevis Europa High Yield Extra Kumulativ är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen i serie 29 i indexet Markit iTraxx Europe Crossover (75 bolag, läget 8/2018). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter.  Beviset ger ett lockande förfallovärde på 140 %, om högst 9 referensbolag råkar ut för en kredithändelse. I ett Kreditbevis med kumulativ ränta kan du dra nytta av ränta på ränta-beräkningen. Eftersom Kreditbeviset Europa High Yield Extra Kumulativ inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.