Placeringstiden för produkten Aktieobligation Finland är cirka 5 år, och avkastningen på den fastställs utifrån värdeutvecklingen av ett index (OMX Helsinki 25) som är den underliggande tillgången för produkten. Produkten erbjuder en måttlig avkastningspotential då värdet på den underliggande tillgången stiger. Då multipliceras värdeutvecklingen med en avkastningsfaktor på 100 procent. Om värdet på den underliggande tillgången utvecklas negativt, dras det från det nominella kapitalet av ett belopp som motsvarar värdeutvecklingen, dock högst 15 procent.