Placeringstiden för Aktiebevis Megatrender Kupong är 1–5 år och dess avkastning fastställs utifrån värdeutvecklingen i fyra aktier (Sanofi, Kone, ABB, Deutsche Post). Kupongbetalningarna i beviset beror på värdeutvecklingen i de underliggande tillgångarna. Beviset ger möjlighet till en lockande årlig kupongavkastning på 11 procent (Kupongen är preliminär. Den slutliga kupongen fastställs 19.9.2018 och den är minst 10 %), även om värdet på de underliggande tillgångarna förblir desamma eller sjunker måttligt. Om utvecklingen för den underliggande tillgång som haft den sämsta utvecklingen vid granskningsdagen för varje period är högst 30 % negativ, betalas för perioden en kupong. 

Beviset ger möjlighet till förfall i förtid, om den underliggande tillgång som haft den sämsta utvecklingen vid granskningsdagen är minst på förfallonivå. Då betalas till placeraren kupongen och det nominella kapitalet återbetalas. Om utvecklingen för den underliggande tillgången på den sista granskningsdagen är negativ, är det placerade nominella kapitalet skyddat mot en kursnedgång på 30 procent. Eftersom Aktiebevis Megatrender Kupong inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det placerade beloppet.