Par går tur i eng

RänteExtra-konto

Produkten finns inte salu. RänteExtra-konto är ett konto för dig som vill spara kontinuerligt, lätt och flexibelt. Samtidigt får du högre ränta på dina besparingar. Räntan fastställs för varje kommande period enligt marknadsläget. Du kan använda besparingarna på RänteExtra-kontot om du plötsligt behöver pengar.

RänteExtra-konton blir FörmånsKonton 1.4.2022

Vi konverterar RänteExtra-konton med tillgångar till FörmånsKonton 1.4.2022. På samma gång avslutar vi de RänteExtra-konton som inte har tillgångar. Vi har skickat ett brev om detta till de kontoinnehavare som har haft ett giltigt RänteExtra-konto 30.11.2021.

RänteExtra-konton ändras från 1.12.2020

Vi förnyar och harmoniserar vårt kontourval. Detta innebär att RänteExtra-konton för privatkunder kommer att slopas. Till följd av detta förnyas RänteExtra-perioder inte längre automatiskt från 1.12.2020 och samtidigt avslutas de RänteExtra-konton som inte har kontomedel. I september 2020 skickade vi kontoinnehavarna också ett brev om ändringarna.

Dina fördelar med RänteExtra-kontot

  • Du kommer i gång med 500 euro
  • Lätt att spara på konto
  • Du kan använda besparingarna på RänteExtra-kontot om du plötsligt behöver pengar
  • Ett tryggt alternativ för dina besparingar
  • Kontot omfattas av insättningsgarantin

Egenskaper

Räntan fastställs för varje kommande period enligt marknadsutvecklingen.
Insättningstiden bildas av försäljningstiden och RänteExtra-perioden.

Ränta under försäljningstiden

Räntan på 0,00 % är fast. Räntan räknas per kalendermånad på månadens lägsta saldo. Ingen ränta betalas för kontots öppnings- eller avslutningsmånad om inte medlen funnits på kontot under hela öppnings- eller avslutningsmånaden.

Ränta under RänteExtra-perioden

Räntan under varje RänteExtra-period definieras på förhand i början av försäljningstiden. Räntan är fast i 12 månader och den betalas enligt verkliga kalenderdagar på RänteExtra-periodens lägsta saldo. Räntan betalas på de besparingar som finns på kontot senast försäljningstidens sista dag. 

Efter RänteExtra-perioden på 12 månader fortsätter kontot automatiskt med försäljningsperiodens ränta. Under försäljningstiden bestäms ränteprocenten för den eventuella följande RänteExtra-perioden. På insättningar som överstiger RänteExtra-periodens maxbelopp betalas försäljningstidens ränta.

Uttagens inverkan på ränteberäkningen

Du kan ta ut pengar från RänteExtra-kontot utan kostnad när du vill. På de uttagna medlen betalas ingen ränta från startdagen av innevarande 12 månaders RänteExtra-period till uttagsdagen. 

Uttaget minskar den i början av ränteperioden överenskomna ränteprocenten med 1/12. Ränteprocenten sänks endast en gång per kalendermånad oavsett hur många uttag som gjorts per kalendermånad. Ränta enligt den sänkta ränteprocenten betalas på det kvarvarande kapitalet räknat från hela RänteExtra-periodens början. 

Ränteprocenten sänks lika mycket under de olika kalendermånaderna och sänkningen räknas på den ursprungliga ränteprocent som fastställts i början av varje period. Du kan göra kontantuttag på Nordeas kontor. Du kan också göra gireringar från ditt RänteExtra-konto med bankkoder i nätbanken eller mobilbanken som laddas ned på din mobila enhet.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt. 

Priser

Öppna konto i nätbanken

Till nätbanken Öppnas i nytt fönster