Par går tur i eng

RänteExtra-konto

Produkten finns inte salu. RänteExtra-konto är ett konto för dig som vill spara kontinuerligt, lätt och flexibelt. Samtidigt får du högre ränta på dina besparingar. Räntan fastställs för varje kommande period enligt marknadsläget. Du kan använda besparingarna på RänteExtra-kontot om du plötsligt behöver pengar.

RänteExtra-konton ändras från 1.12.2020

Vi förnyar och harmoniserar vårt kontourval. Detta innebär att RänteExtra-konton för privatkunder kommer att slopas. Till följd av detta förnyas RänteExtra-perioder inte längre automatiskt från 1.12.2020 och samtidigt avslutas de RänteExtra-konton som inte har kontomedel. I september 2020 skickade vi kontoinnehavarna också ett brev om ändringarna.

Svar på frågor om ändringar i RänteExtra-konton 

Varför ändras RänteExtra-konton?Vi förnyar och harmoniserar vårt kontourval. Detta innebär att RänteExtra-konton för privatkunder kommer att slopas.
Vad är det som ändras och när sker det? 
 • Från 1.12.2020 förnyas 12 månaders RänteExtra-perioder med ränta inte längre automatiskt och medlen på kontot övergår inte in i en ny RänteExtra-period. RänteExtra-kontot förblir ändå i kraft tillsvidare och på det tillämpas de villkor för försäljningstiden enligt vilka inlåningsräntan är fast 0,00 %.
  • Obs. De RänteExtra-perioder som börjat före 1.12.2020 fortsätter normalt fram till periodens slutdatum varefter kontot förblir i kraft tillsvidare med en fast inlåningsränta på 0,00 %.
 • De RänteExtra-konton vars saldo 31.7.2020 var noll avslutas 1.12.2020. Om det inte finns några medel på kontot 1.12.2020 avslutas kontot automatiskt. Kontoinnehavaren behöver inte göra någonting.
När börjar den sista RänteExtra-perioden på 12 månader? Den sista nya RänteExtra-perioden på 12 månader börjar 1.11.2020 och förfaller 31.10.2021. 
Varför fick jag ett brev redan nu i september 2020 trots att min RänteExtra-period med ränta upphör först nästa år? Banken har en lagstadgad skyldighet att i god tid informera kontoinnehavarna om ändringarna. För att säkerställa jämställdhet bland kontoinnehavarna informerade vi i september alla RänteExtra-kontoinnehavare om ändringarna. Vi skickar dig dock en förfalloavi närmare förfallodagen och påminner dig om att din RänteExtra-period inte längre förnyas. 
Varför fick jag ett brev i september 2020 trots att jag inte längre har ett RänteExtra-konto? Vi skickade breven till kontoinnehavarna enligt läget 31.7.2020. 
Vilka åtgärder ska jag vidta? 
 • Vi avslutar 1.12.2020 automatiskt de RänteExtra-konton vars saldo 31.7.2020 var noll. Du behöver inte göra någonting.
 • Om du har medel på ditt RänteExtra-konto gör du klokt i att fundera på olika sparalternativ senast då den sista RänteExtra-perioden har upphört. I Nordeas breda utbud hittar du många spar- och placeringsalternativ. Våra placeringsrådgivare svarar på dina frågor om sparande och placeringar och gör upp en lämplig placeringsplan för dig. Du kan lämna en intresseanmälan till placeringsrådgivarenÖppnas i nytt fönster. Du kan också göra upp en sparplan enkelt med hjälp av vår digitala placeringsrådgivare NoraÖppnas i nytt fönster.

Dina fördelar med RänteExtra-kontot

 • Du kommer i gång med 500 euro
 • Lätt att spara på konto
 • Du får högre ränta på dina besparingar
 • Du kan använda besparingarna på RänteExtra-kontot om du plötsligt behöver pengar
 • Ett tryggt alternativ för dina besparingar
 • Kontot omfattas av insättningsgarantin

Egenskaper

Räntan fastställs för varje kommande period enligt marknadsutvecklingen.
Insättningstiden bildas av försäljningstiden och RänteExtra-perioden.

Ränta under försäljningstiden

Räntan på 0,00 % är fast. Räntan räknas per kalendermånad på månadens lägsta saldo. Ingen ränta betalas för kontots öppnings- eller avslutningsmånad om inte medlen funnits på kontot under hela öppnings- eller avslutningsmånaden.

Ränta under RänteExtra-perioden

Räntan under varje RänteExtra-period definieras på förhand i början av försäljningstiden. Räntan är fast i 12 månader och den betalas enligt verkliga kalenderdagar på RänteExtra-periodens lägsta saldo. Räntan betalas på de besparingar som finns på kontot senast försäljningstidens sista dag. 

Efter RänteExtra-perioden på 12 månader fortsätter kontot automatiskt med försäljningsperiodens ränta. Under försäljningstiden bestäms ränteprocenten för den eventuella följande RänteExtra-perioden. På insättningar som överstiger RänteExtra-periodens maxbelopp betalas försäljningstidens ränta.

Uttagens inverkan på ränteberäkningen

Du kan ta ut pengar från RänteExtra-kontot utan kostnad när du vill. På de uttagna medlen betalas ingen ränta från startdagen av innevarande 12 månaders RänteExtra-period till uttagsdagen. 

Uttaget minskar den i början av ränteperioden överenskomna ränteprocenten med 1/12. Ränteprocenten sänks endast en gång per kalendermånad oavsett hur många uttag som gjorts per kalendermånad. Ränta enligt den sänkta ränteprocenten betalas på det kvarvarande kapitalet räknat från hela RänteExtra-periodens början. 

Ränteprocenten sänks lika mycket under de olika kalendermånaderna och sänkningen räknas på den ursprungliga ränteprocent som fastställts i början av varje period. Du kan göra kontantuttag på Nordeas kontor. Du kan också göra gireringar från ditt RänteExtra-konto med bankkoder i nätbanken eller mobilbanken som laddas ned på din mobila enhet.

Beskattning

Depositionsränta på kontot omfattas av finsk källskatt. 

Öppna konto i nätbanken

Till nätbanken Öppnas i nytt fönster