eSpargris

Om du har svårt med att spara så är vår nya spartjänst eSpargris en lämplig tjänst för dig. Vår elektroniska spargristjänst hjälper dig på traven med sparandet.

Dina fördelar

  • Det är lätt att spara i eSpargris.
  • Använder du kortet ofta sparar du mer.
  • Du kan fritt välja vem du sparar till, så länge mottagaren har ett konto i Nordea.
  • Tjänsten är avgiftsfri.
  • Det är lätt att ändra avtalet om eSpargris.

Så här fungerar det

Du kan spara på ett konto i Nordea (men inte på tidsbundet konto eller bostadssparpremiekonto). En sparsumma dras från ditt konto efter att kortinköpet debiterats.
Sparsumman dras av endast när du betalar med kort i Finland eller utomlands. Om du betalar dina inköp med kortkrediten, görs ingen sparöverföring. 

Om du vill kan du begränsa hur många gånger ett belopp ska dras från ditt konto per dag. Du kan också sätta en gräns för det eurobelopp du maximalt vill spara på en dag.

Sparmodell

Du kan välja mellan att spara ett fast eller ett avrundat belopp.

  • Fast belopp - samma summa dras varje gång du handlar med kortet eller
  • avrundat belopp – avrundning upp till det eurobelopp du valt i tjänsten, och mellanskillnaden mellan summan och inköpet är sparbeloppet.

Hantera eSpargris i nätbanken

Du ingår avtal om eSpargris och gör ändringar i tjänsten behändigt via nätbanken. Du kan ändra sparmodell, sparbelopp och det konto du sparar på. Du kan också göra uppehåll i sparandet eller avsluta tjänsten.