Sparar du på konto med hjälp av eSpargrisen?

Tjänsten eSpargris slopas i november 2023 och det går inte längre att ingå nya avtal om eSpargris. Vi rekommenderar ändå att du fortsätter att spara. Utöver reservkassan på kontot är det också klokt att göra upp en sparplan på lång sikt. Med hjälp av vår digitala placeringsrådgivare Nora kommer du igång med ditt sparande och ökar din förmögenhet. 

Om du vill fortsätta att spara på konto regelbundet kan du göra en återkommande betalning från ett konto till annat behändigt i mobilbanken > Egen överföring > Återkommande.