eSpargris

Med hjälp av den elektroniska spargristjänsten eSpargris kan du överföra ett önskat belopp till ditt sparkonto då du betalar köp med ditt kort. Vi förnyar vårt produkturval och avslutar därför tjänsten eSpargris i november 2023. Det är inte längre möjligt att ingå nya eSpargris-avtal. Du kan hantera ditt befintliga avtal om eSpargris i nätbanken. Utöver den reservkassa som du har samlat ihop på kontot rekommenderar vi att du börjar månadsspara i fonder. Vår digitala placeringsrådgivare Nora hjälper dig att komma igång

Medel på sparkontot ger trygghet, men inflationen tär på dem också i detta nu. På grund av den höga inflationen förlorar dina kontomedel sin köpkraft. Vi vill hjälpa våra kunder att öka sin förmögenhet. Därför rekommenderar vi att du utöver den reservkassa som du har sparat på kontot också månadssparar i fonder. Genom att fondspara kan du minska effekten av inflationen på ditt sparkapital och samla en ekonomisk buffert som tryggar framtiden. Vår digitala placeringsrådgivare Nora hjälper dig att komma igång.  

Sparar du på konto med hjälp av eSpargrisen?

Om du har ett befintligt sparavtal om eSpargris kan du göra ändringar i avtalet eller avsluta det i nätbanken. Du kan ändra sparmodell, sparbelopp och det konto du sparar på. Du kan också ta en paus i sparandet eller avsluta tjänsten. Du kommer till tjänsten eSpargis i nätbanken > Ekonomi > eSpargris. 

Det är inte längre möjligt att ingå nya eSpargris-avtal. eSpargrisen går snart i pension och tjänsten upphör i november 2023. Om du vill spara på konto regelbundet kan du göra en återkommande betalning från ett konto till annat behändigt i mobilbanken > Egen överföring > Återkommande.