Spara enkelt till barnbarn eller gudbarn

  • Det är lätt att överföra en penninggåva till barnets eget konto
  • Det går att placera en penninggåva via barnets konto då föräldrarna placerar den vidare i en fond eller aktier.
  • Om barnet redan har en placeringsförsäkring kan du enkelt överföra pengar till de placeringsobjekt som föräldrarna har valt.

Tänk på barnens framtid redan idag

Att spara till barnbarn, gudbarn eller annan närstående ger barnet stabilitet och trygghet. 

Genom att spara regelbundet växer även mindre sparbelopp till en betydande summa på lång sikt. Sparsumman kan vara till stor glädje och nytta då barnet växer och det exempelvis blir dags att skaffa körkort, flytta till ett eget hem och inleda studier.

Genom att spara till barn kan du också påverka hur hens ekonomiska kunskaper utvecklas då hen får erfarenhet av sparande. Då du placerar hållbart kan du på lång sikt också påverka miljöfrågor, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. På så sätt skapar du en mer hållbar framtid för din närstående.