Spara till barnbarn eller gudbarn

Att komma ihåg barnens bemärkelsedagar gör vardagen gladare och festligare. Vad skulle vara ett bra sätt att gratulera och samtidigt ge barnet stabilitet och trygghet? Genom att spara till barn ger du en gåva som har en större betydelse. Ge en gåva som tryggar barnets framtid!

Tänk på barnens framtid redan idag

Att spara till barnbarn, gudbarn eller annan närstående ger barnet stabilitet och trygghet. 

Genom att spara regelbundet växer även mindre sparbelopp till en betydande summa på lång sikt. Sparsumman kan vara till stor glädje och nytta då barnet växer och det exempelvis blir dags att skaffa körkort, flytta till ett eget hem och inleda studier.

Genom att spara till barn kan du också påverka hur hens ekonomiska kunskaper utvecklas då hen får erfarenhet av sparande. Då du placerar hållbart kan du på lång sikt också påverka miljöfrågor, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. På så sätt skapar du en mer hållbar framtid för din närstående. 

Spara enkelt till barnbarn eller gudbarn

  • Det är lätt att överföra en penninggåva till barnets eget konto
  • Det går att placera en penninggåva via barnets konto då föräldrarna placerar den vidare i en fond eller aktier.
  • Om barnet redan har en placeringsförsäkring kan du enkelt överföra pengar till de placeringsobjekt som föräldrarna har valt.

En exempelkalkyl över sparande till barn

Lapselle säästäminen - kummilapselle säästämisen graafi

I exempelkalkylen sparar kunden i en fond vars förväntade avkastning är 4 procent eller på konto vars ränta är 0 procent.

Observera!

Du kan skattefritt ge i gåva högst 138 euro i månaden eller sammanlagt 4 999 euro vart tredje år. 

Viktig information om placering i fonder

Informationen på denna sida är menad som produktinformation och bör inte tas som placeringsrådgivning eller -rekommendationer. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.