Viktig information till amerikanska personer

Ett flertal tjänster och produkter som beskrivs på denna webbplats erbjuds, säljs eller distribueras inte till amerikanska personer. Om du tänker skaffa en produkt eller en tjänst som Nordea tillhandahåller och som beskrivs på denna webbplats, måste du först meddela Nordea om du är en amerikansk person.

Denna webbplats och dess innehåll är inte en offert eller uppmaning att köpa, teckna eller sälja värdepapper till amerikanska personer. De förmedlings- eller placeringsrådgivningstjänster som beskrivs här är inte avsedda för amerikanska personer. Banktjänster (inklusive mottagande och/eller marknadsföring av insättningar), försäkringstjänster, tjänster som hänför sig till bostads- och/eller konsumentlån eller till kreditkort som marknadsförs på denna webbplats är inte heller avsedda för amerikanska personer som vistas i USA.

Med "amerikanska personer" avses fysiska personer som bor i USA eller företag som grundats i enlighet med lagstiftningen i USA. Amerikanska medborgare som är bosatta utomlands kan i enlighet med vissa regler också betraktas som amerikanska personer.

Nordea ansvarar inte för förluster som orsakas av att denna webbplats eller dess innehåll används och inte heller för förluster som på annat sätt hänför sig till webbplatsen. Nordea ansvarar inte för skador eller förluster som hänför sig till transaktioner och/eller tjänster som strider mot bestämmelser i köparens lokala jurisdiktionsområde.