Pensionssparande - varför borde jag pensionsspara?

Drömmer du om lugna eller aktiva pensionsår? Genom att börja pensionsspara tidigt kan du betydligt öka din förmögenhet inför pensionsåren – nästan utan att du märker det. Ju tidigare du börjar, desto mindre belopp kan du komma igång med och desto mer sannolikt har du råd att förverkliga dina pensionsdrömmar.

Utmana dig själv att börja pensionsspara redan idag

Varje finländare kommer att få pension efter pensioneringen men den räcker eventuellt inte till allt som man vill göra.

Det går ändå att komplettera pensionsinkomster genom att börja spara regelbundet i god tid före pensioneringen. Det sparkapital som inflyter under arbetsåren ger dig ekonomisk trygghet och flexibilitet så att du kan gå i pension utan att behöva oroa dig för ekonomin. Du har säkert förtjänat det!

Ju tidigare du börjar spara, desto mindre belopp kommer du igång med och desto större pensionskapital hinner du spara ihop. Tack vare ränta på ränta-effekten kan även mindre månatliga insättningar växa till en bra ekonomisk buffert. Ränta på ränta-effekten betyder att avkastningen på sparmedlen läggs till i kapitalet och då får du ränta också på avkastningen. 

Att pensionsspara kan kännas främmande och avlägset. Livet tar ändå inte slut då pensionen börjar. Pensionärer är nuförtiden allt friskare och mer energiska, och pensionstiden är 23 år i genomsnitt – det är en helt ny fas i livet. (Källa: Arbetspension.fi)

Hurdan fond borde jag välja – och vilka risker finns det?

Genom att välja placeringsobjekt omsorgsfullt kan du för din del påverka hur världen ser ut när du går i pension. Om du vill fokusera på t.ex. miljö, mänskliga rättigheter eller bättre arbetsförhållanden kan du beakta dem när du väljer en fond. Vi har ett brett utbud av fonder med höga hållbarhetskriterier.

Fördelen med att börja tidigt är att du kan ta en större avvägd risk och därmed eventuellt få en högre avkastning då kortvariga marknadsfluktuationer har en mindre effekt med åren. När du sedan närmar dig pensionsåldern kan du minska på risken. 

Trots att det lönar sig att börja spara så tidigt som möjligt är det aldrig för sent att börja. Enligt statistiken sparar finländarna aktivast i 55–65 års ålder, dvs. just före pensionsåldern. 

Vi hjälper dig gärna att hitta en fond som passar din profil och livssituation. Hos oss får du personlig placeringsrådgivning av våra rådgivare eller digital rådgivning av Nora.

Vad om jag behöver sparmedel redan tidigare? 

Månadssparande i en fond binder varken dig eller dina pengar till någonting. Om du väljer att spara till exempel 10 euro i månaden överför vi beloppet automatiskt från ditt konto till fonden som du har valt. I mobil- och nätbanken kan du när som helst kolla hur ditt sparkapital har utvecklats. 

Du kan höja ditt månatliga sparbelopp, ta ut en del av eller hela sparkapitalet eller sluta spara vid behov. Du får pengarna på ditt konto inom några dagar. Då situationen igen blir fördelaktigare för dig kan du fortsätta att spara. Lätt och smidigt eller hur?

Om du inte vet hur stor pension du kommer att få kan du beräkna en uppskattning av pensionen till exempel med hjälp av pensionsräknaren på webbplatsen Arbetspension.fiÖppnas i nytt fönster. Där hittar du svar också på andra frågor om pension.

Välj det bästa sättet för dig att börja spara

Börja spara