Man in suit entering an office while smiling

Nordeafonderna och portföljförvaltning

Stor nordisk organisation, gedigen kompetens och brett utbud är en viktig konkurrensfördel.

Information om Nordeafonderna och portföljförvaltning

Nordiska Nordea Investment Management (NIM) ansvarar för Nordeafondernas portföljförvaltning och institutionella kunders individuella kapitalförvaltning.

Enligt de undersökningar som har genomförts bland institutionella kunder är NIM en av de bästa kapitalförvaltarna i såväl Finland, Norge, Sverige som Danmark. De som deltog i undersökningen lyfte speciellt fram den internationella kompetensen och de högklassiga placeringstjänsterna.

NIM har tillgång till hela koncernens placeringsexpertis och resurser och sysselsätter cirka 250 placeringsexperter. En stor internationell organisation gör det möjligt för portföljförvaltarna att specialisera sig på olika sektorer såsom små och medelstora företag eller europeiska riskföretagslån, vilket i sin tur leder till ett mycket mångsidigt fondutbud.

NIM:s verksamhetsmodell är resultatet av ett målmedvetet och långsiktigt teamarbete. Som stöd i valet av placeringsobjekt har portföljförvaltarna sin globala analysverksamhet som omfattar olika sektorer och företag.

I det officiella fondprospektet ingår alla Finlandregistrerade Nordeafonder. De officiella fondprospekten hittar du i tjänsten Fonder Nytt.