Samma förfarande i Finland, Sverige och Norge – avvikande bryttidpunkter

Fondandelarna kan tecknas och inlösas två gånger i en kalendermånad. Transaktionsdagen dvs. dagen då teckningar och inlösen verkställs varje kalendermånad är den andra och fjärde onsdagen. Om denna dag inte är en bankdag i Finland, är transaktionsdagen den påföljande bankdagen.

Uppdrag bör ges senast två veckor dvs. tio (10) bankdagar före ovan nämnda transaktionsdagen (T) så att uppdraget registreras hos Fondbolaget på den sista uppdragsdagen före klockan 16.30 finsk tid i Finland eller före klockan 15.30 svensk tid i Sverige eller före klockan 10.00 norsk tid i Norge. 

Verkställande av de uppdrag som getts klockan 16.30 respektive klockan 15.30 svensk tid och klockan 10.00 norsk tid eller därefter på den sista uppdragsdagen flyttas en transaktionsdag framåt och infaller således fyra veckor senare. 

Uppdrag som getts in innan bryttidpunkten verkställs på transaktionsdagen.

Bryttidpunkt och tid för överföring av medel
BryttidpunktÖverföring av medel till/från kontot
T-10, 16.30 finsk tid 
T-10, 15.30 svensk tid
T-10, 10.00 norsk tid


T+2
T+2
T+2

I den bifogade tabellen anges transaktionsdagar och motsvarande sista uppdragsdagar till och med slutet av 2024. Dessa datum gäller både för Finland, Sverige och Norge.  
Transaktionsdagar och sista uppdragsdagar
Sista uppdrag
Transaktionsdag (T)
08.11.202322.11.2023
28.11.202313.12.2023
11.12.202327.12.2023
22.12.202310.01.2024
10.01.202424.01.2024
31.01.202414.02.2024
14.02.202428.02.2024
28.02.202413.03.2024
13.03.202427.03.2024
25.03.2024    10.04.2024
10.04.2024    24.04.2024
23.04.202408.05.2024
07.05.202422.05.2024
29.05.202412.06.2024
11.06.202426.06.2024
26.06.202410.07.2024
10.07.2024    24.07.2024
31.07.202414.08.2024
14.08.202428.08.2024
28.08.202411.09.2024
11.09.202425.09.2024
25.09.202409.10.2024
09.10.202423.10.2024
30.10.202413.11.2024
13.11.2024    27.11.2024
26.11.202411.12.2024
10.12.202427.12.2024
18.12.202408.01.2025