Man works with roses smilling and looking out of the window

Nordea Småföretag Europa-fonden (European Smaller Companies)

Exceptionellt förfarande vid teckning och inlösen av andelar

Samma förfarande i Finland, Sverige och Norge – avvikande bryttidpunkter

Fondandelarna kan tecknas och inlösas två gånger i en kalendermånad. Transaktionsdagen dvs. dagen då teckningar och inlösen verkställs varje kalendermånad är den andra och fjärde onsdagen. Om denna dag inte är en bankdag i Finland, är transaktionsdagen den påföljande bankdagen.

Uppdrag bör ges senast två veckor dvs. tio (10) bankdagar före ovan nämnda transaktionsdagen (T) så att uppdraget registreras hos Fondbolaget på den sista uppdragsdagen före klockan 16.30 finsk tid i Finland eller före klockan 15.30 svensk tid i Sverige eller före klockan 10.00 norsk tid i Norge. 

Verkställande av de uppdrag som getts klockan 16.30 respektive klockan 15.30 svensk tid och klockan 10.00 norsk tid eller därefter på den sista uppdragsdagen flyttas en transaktionsdag framåt och infaller således fyra veckor senare. 

Uppdrag som getts in innan bryttidpunkten verkställs på transaktionsdagen.

BryttidpunktÖverföring av medel till/från kontot
T-10, 16.30 finsk tid 
T-10, 15.30 svensk tid
T-10, 10.00 norsk tid


T+2
T+2
T+2

I den bifogade tabellen anges transaktionsdagar och motsvarande sista uppdragsdagar till och med slutet av 2020. Dessa datum gäller både för Finland, Sverige och Norge. 
Sista uppdragTransaktionsdag (T)
18.12.201908.01.2020
08.01.2020   
22.01.2020   
29.01.2020   
12.02.2020   
12.02.2020   
26.02.2020   
26.02.2020   
11.03.2020   
11.03.2020   
25.03.2020   
25.03.2020   
08.04.2020   
06.04.2020   
22.04.2020   

28.04.2020

13.05.2020   
12.05.2020   
27.05.2020   
27.05.2020   
10.06.2020   
09.06.2020   
24.06.2020   
24.06.2020   
08.07.2020   

08.07.2020

22.07.2020   
29.07.2020   
12.08.2020   
12.08.2020  
26.08.2020   
26.08.2020   
09.09.2020   
09.09.2020   
23.09.2020   

30.09.2020

14.10.2020   

14.10.2020

28.10.2020   

28.10.2020

11.11.2020

11.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

09.12.2020

09.12.2020

23.12.2020

28.12.2020

13.01.2021