Man works with roses smilling and looking out of the window

Nordea Småföretag Europa-fonden

Exceptionellt förfarande vid teckning och inlösen av andelar

Samma förfarande i Finland och Sverige – avvikande bryttidpunkter

Fondandelarna kan tecknas och inlösas två gånger i en kalendermånad. Transaktionsdagen dvs. dagen då teckningar och inlösen verkställs varje kalendermånad är den andra och fjärde onsdagen. Om denna dag inte är en bankdag i Finland, är transaktionsdagen den påföljande bankdagen.

Uppdrag bör ges senast två veckor dvs. tio (10) bankdagar före ovan nämnda transaktionsdagen (T) så att uppdraget registreras hos Fondbolaget på den sista uppdragsdagen före klockan 16.30 finsk tid eller före klockan 15.30 svensk tid. 

Verkställande av de uppdrag som getts klockan 16.30 respektive klockan 15.30 svensk tid eller därefter på den sista uppdragsdagen flyttas en transaktionsdag framåt och infaller således fyra veckor senare.

Uppdrag som getts in innan bryttidpunkten verkställs på transaktionsdagen.

BryttidpunktÖverföring av medel till/från kontot
T-10, 16.30 finsk tid
T-10, 15.30 svensk tid

T+2
T+2

I den bifogade tabellen anges transaktionsdagar och motsvarande sista uppdragsdagar till och med slutet av 2018. Dessa datum gäller både för Finland och Sverige.
Sista uppdragsdagTransaktionsdag (T)
22.12.201710.01.2018
10.01.2018 
24.01.2018 
31.01.2018 
14.02.2018 
14.02.2018 
28.02.2018 
28.02.2018 
14.03.2018 
14.03.2018 
28.03.2018 
26.03.2018 
11.04.2018 
11.04.2018 
25.04.2018 

24.04.2018

09.05.2018 
08.05.2018 
23.05.2018 
30.05.2018 
13.06.2018 
12.06.2018 
27.06.2018 
27.06.2018 
11.07.2018 

11.07.2018

25.07.2018 
25.07.2018 
08.08.2018 
08.08.2018 
22.08.2018 
29.08.2018 
12.09.2018 
12.09.2018 
26.09.2018 

26.09.2018

10.10.2018 

10.10.2018

24.10.2018 

31.10.2018

14.11.2018

14.11.2018

28.11.2018

27.11.2018

12.12.2018

10.12.2018

27.12.2018