Nordea Småföretag Europa-fonden (European Smaller Companies)

Exceptionellt förfarande vid teckning och inlösen av andelar

Samma förfarande i Finland, Sverige och Norge – avvikande bryttidpunkter

Fondandelarna kan tecknas och inlösas två gånger i en kalendermånad. Transaktionsdagen dvs. dagen då teckningar och inlösen verkställs varje kalendermånad är den andra och fjärde onsdagen. Om denna dag inte är en bankdag i Finland, är transaktionsdagen den påföljande bankdagen.

Uppdrag bör ges senast två veckor dvs. tio (10) bankdagar före ovan nämnda transaktionsdagen (T) så att uppdraget registreras hos Fondbolaget på den sista uppdragsdagen före klockan 16.30 finsk tid i Finland eller före klockan 15.30 svensk tid i Sverige eller före klockan 10.00 norsk tid i Norge. 

Verkställande av de uppdrag som getts klockan 16.30 respektive klockan 15.30 svensk tid och klockan 10.00 norsk tid eller därefter på den sista uppdragsdagen flyttas en transaktionsdag framåt och infaller således fyra veckor senare. 

Uppdrag som getts in innan bryttidpunkten verkställs på transaktionsdagen.

Bryttidpunkt och tid för överföring av medel
BryttidpunktÖverföring av medel till/från kontot
T-10, 16.30 finsk tid 
T-10, 15.30 svensk tid
T-10, 10.00 norsk tid


T+2
T+2
T+2

I den bifogade tabellen anges transaktionsdagar och motsvarande sista uppdragsdagar till och med slutet av 2021. Dessa datum gäller både för Finland, Sverige och Norge. 
Transaktionsdagar och sista uppdragsdagar
Sista uppdragTransaktionsdag (T)
09.12.202023.12.2020
28.12.202013.01.2021
13.01.2021    
27.01.2021    
27.01.2021    
10.02.2021    
10.02.2021    
24.02.2021    
24.02.2021    
10.03.2021    
10.03.2021    
24.03.2021    
29.03.2021    
14.04.2021    
14.04.2021    
28.04.2021    

28.04.2021

12.05.2021    
11.05.2021    
26.05.2021    
26.05.2021    
09.06.2021    
09.06.2021    
23.06.2021    
30.06.2021    
14.07.2021    

14.07.2021

28.07.2021    
28.07.2021    
11.08.2021    
11.08.2021   
25.08.2021    
25.08.2021    
08.09.2021    
08.09.2021    
22.09.2021    

29.09.2021

13.10.2021    

13.10.2021

27.10.2021    

27.10.2021

10.11.2021

10.11.2021

24.11.2021

23.11.2021

08.12.2021

08.12.2021

22.12.2021

28.12.2021

12.01.2022