Nordea Småföretag Europa-fonden (European Smaller Companies)

Exceptionellt förfarande vid teckning och inlösen av andelar

Samma förfarande i Finland, Sverige och Norge – avvikande bryttidpunkter

Fondandelarna kan tecknas och inlösas två gånger i en kalendermånad. Transaktionsdagen dvs. dagen då teckningar och inlösen verkställs varje kalendermånad är den andra och fjärde onsdagen. Om denna dag inte är en bankdag i Finland, är transaktionsdagen den påföljande bankdagen.

Uppdrag bör ges senast två veckor dvs. tio (10) bankdagar före ovan nämnda transaktionsdagen (T) så att uppdraget registreras hos Fondbolaget på den sista uppdragsdagen före klockan 16.30 finsk tid i Finland eller före klockan 15.30 svensk tid i Sverige eller före klockan 10.00 norsk tid i Norge. 

Verkställande av de uppdrag som getts klockan 16.30 respektive klockan 15.30 svensk tid och klockan 10.00 norsk tid eller därefter på den sista uppdragsdagen flyttas en transaktionsdag framåt och infaller således fyra veckor senare. 

Uppdrag som getts in innan bryttidpunkten verkställs på transaktionsdagen.

Bryttidpunkt och tid för överföring av medel
BryttidpunktÖverföring av medel till/från kontot
T-10, 16.30 finsk tid 
T-10, 15.30 svensk tid
T-10, 10.00 norsk tid


T+2
T+2
T+2

I den bifogade tabellen anges transaktionsdagar och motsvarande sista uppdragsdagar till och med slutet av 2022. Dessa datum gäller både för Finland, Sverige och Norge. 
Transaktionsdagar och sista uppdragsdagar
Sista uppdrag
Transaktionsdag (T)
27.10.202110.11.2021
10.11.202124.11.2021
23.11.2021
8.12.2021
8.12.202122.12.2021
28.12.2021  
12.1.2022     
12.1.2022
26.1.2022    
26.1.2022     
9.2.2022    
9.2.2022
23.2.2022     
23.2.2022     
9.3.2022     

9.3.2022

23.3.2022     
30.3.2022     
13.4.2022     
11.4.2022
27.4.2022  
27.4.2022    
11.5.2022     
11.5.2022
25.5.2022    

24.5.2022

8.6.2022
8.6.2022   
22.6.2022   
29.6.2022   
13.7.2022    
13.7.2022  
27.7.2022
27.7.2022    
10.8.2022  

10.8.2022

24.8.2022    

31.8.2022

14.9.2022     

14.9.2022

28.9.2022

28.9.2022

12.10.2022

12.10.2022

26.10.2022

26.10.2022

9.11.2022

9.11.2022

23.11.2022
29.11.202214.12.2022
13.12.202228.12.2022
27.12.202211.1.2023