Corporate Governance och en aktiv ägarstyrning

Nordeafonder är en aktiv ägare med fokus på att främja god bolagsstyrning. Nordeafonderna tillsammans med Nordea Funds Ab agerar som aktiv ägare och påverkar de bolag fonderna investerar i.

Nordeafonder är en aktiv ägare med fokus på att främja god bolagsstyrning

Nordea Funds Ab* har engagerat sig i ägarstyrningsfrågor på fondernas vägnar redan från år 2001.

Nordeafonderna tillsammans med Nordea Funds Ab agerar som aktiv ägare och påverkar de bolag fonderna investerar i. Det sker exempelvis genom att fondbolagets representanter deltar i valberedningar när styrelser ska väljas eller genom att använda rösträtt som aktieägare på bolagsstämman. 

Syftet är att säkerställa en god långsiktig utveckling i de företag som vi investerar i. Det gynnar både aktieägare, anställda och andra intressenter.

Läs mer om Nordeafondernas principer för ägarstyrning (pdf, 527 KB)Öppnas i nytt fönster. (bilagan är på engelska)

Fyra områden i fokus för ägarstyrning:

  • Nominering av styrelseledamöter.
  • Ställningstaganden i samband med strukturförändringar, ofta köp av företag eller delar av företag.
  • Frågor om kapitalstrukturen, exempelvis om företag ska ge ut nya aktier eller låna pengar om man har behov av kapital, men även återköp av aktier eller utdelningspolitik i företag med starka balansräkningar.
  • Frågeställningar kring incitamentsprogram (ofta kallade bonusprogram) - samt principer för ersättning till företagsledningen.

* Nordea Funds Ab t.o.m. 11.12.2013.