Vill du bli placerare på 7 minuter?

”Det har aldrig varit så enkelt att spara och placera som nu och det har blivit en ny trend. I Nordea kan du börja spara i fonder på bara 7 minuter med hjälp av Nora eller Fondväljaren, säger placeringsrådgivare Stefan Beatovic som i sitt blogginlägg öppnar vägen till och fördelarna med att placera digitalt.

Placeringsrådgivarens tips för enkla digitala placeringar

”Hej, jag vill börja spara. Vilka alternativ har ni?”

Det här frågar våra kunder ofta. Det är lätt att svara att det aldrig har varit lika lätt att börja spara och placera som nu. Vi lever i en tid med lätt tillgång till information, och det gäller även sparande och placeringsobjekt. Detta har ökat medvetenheten bland nya och befintliga placerare och också utvidgat produktsortimentet. Det finns en rätt produkt för varje sparare. 

I Nordea är det ännu enklare att börja spara. Du kan bli fondsparare på bara 7 minuter (eller till och med snabbare). Du kan välja den digitala vägen att bli fondsparare med hjälp av antingen Nora eller Fondväljaren.

Nora är Nordeas digitala placeringsrådgivare som hjälper dig att börja placera i fonder. Nora kartlägger dina mål och din risktolerans och ger dig sedan en skräddarsydd rekommendation.

Om du vill börja spara i fonder ännu snabbare och inte nödvändigtvis vill svara på frågor om placeringsprofiler kan du använda Fondväljaren. Med Fondväljaren kan du själv skräddarsy en portfölj efter dina behov. Vårt omfattande fondutbud gör det enklare och bekvämare att komma närmare dina egna mål än tidigare, och det är något du kan dra nytta av.

Börja med att ställa dig några frågor

Då tiden är placerarens bästa vän är det viktigt att börja nu. Du kan börja fondspara med så lite som 10 euro i månaden. Du behöver inte vara rik för att kunna öka din förmögenhet. Börja med en liten summa och öka beloppet med tiden. Alla Nordeafonder finns på webbsidan Fonder Nytt. Där kan du jämföra alla fonder med varandra och se detaljerade uppgifter om och placeringsobjekt för varje fond.

Här följer några saker som du ska överväga och frågor som du ska svara på innan du börjar fondspara:

  • Varför sparar jag? Vad fick mig att tänka på att börja spara? Sparar du för en anskaffning om 3 år eller för att resa runt världen om 15 år? Dina mål och din tidshorisont är viktiga faktorer när du väljer placeringsprodukter. Nora hjälper dig att hitta rätt.
  • Hur länge vill jag spara? Att sprida sparandet över tiden innebär bevisligen färre risker och ger avkastning i motsvarande grad som engångsplaceringar. Ränta på ränta-effekten blir desto starkare ju längre du låter fonden utvecklas. Ränta på konton ger utan tvekan mindre avkastning. 
  • Hurdan avkastning förväntar jag mig och hur stor risk tål jag? Förhållandet mellan avkastning och risk är avgörande då du väljer fonder. Om du vill skydda värdet på kapitalet är en måttlig fond med låg förväntad avkastningen det bästa alternativet för dig. Om du söker högre avkastning kan en mer avkastningsinriktad fond passa dig bättre. Kom ändå ihåg att risk och avkastning hänger samman.
  • Vad är rätt belopp för mig att spara och placera? Det är bra att ha en reservkassa på kontot som motsvarar utgifter under 2–3 månader. Resten kan du spara månatligen i fonder. Du kan spara på olika sätt – månatligen eller med engångsplaceringar eller både och.

Börja nu och följ hur ditt sparkapital utvecklas i mobilbanken

Då du har svarat på dessa frågor är det dags att börja fondspara. Dina egna svar gör det mycket lättare att fatta beslut och de hjälper även rådgivaren att handleda dig i denna process om du så vill. 

Du kan följa dina placeringar var du än befinner dig. I mobilbanken kan du snabbt se hur värdet på dina placeringar utvecklats. Vid behov kan du också förvalta dina placeringar och därmed behöver du aldrig undra hur ditt sparkapital har utvecklats. 

Om du blev intresserad av att spara och placera ska du börja med detsamma. Nora eller Fondväljaren hjälper dig att komma igång med en liten summa. 

Författaren Stefan Beatovic är både en erfaren placeringsrådgivare i Nordea och månadssparare.

Placeringsrådgivare Stefan Beatovic

Sijoitusneuvojan vinkit helppoon digisijoittamiseen - Stefan Beatovic

I sitt blogginlägg öppnar placeringsrådgivare Stefan Beatovic upp vägar till och fördelar med att placera digitalt.

Snabbstart till sparande

Vår digitala placeringsrådgivare Nora hjälper dig steg för steg att börja spara regelbundet på 7 minuter.

Börja genast med hjälp av Nora

Prova Fondväljaren

Fondväljaren är för dig som har koll på din egen risknivå. Med Fondväljaren bygger du lätt upp en diversifierad fondportfölj.

Bekanta dig med Fondväljaren

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.