Tillgänglighetsutlåtande för nätbanken Nordea (gammal nätbank)

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Nordea Bank Abp:s nätbank på adressen https://solo1.nordea.fi/. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska de nättjänster som banken tillhandahåller vara tillgängliga. Denna webbplats publicerades 28.10.2022. En extern expertorganisation har utvärderat hur tillgänglig tjänsten är och tillgänglighetsutlåtandet har upprättats utifrån det. Tillgänglighetsutlåtandet upprättades 30.3.2021.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller delvis de lagstadgade tillgänglighetskraven på nivåerna A och AA (WCAG-2.1). De upptäckta tillgänglighetsbristerna beskrivs närmare nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller inte kraven till alla delar.

Omfattas inte av lagen: 

Det kan finnas filer i tjänsten som har upprättats med kontorsprogram och är publicerade före 1.1.2021. De behöver därmed inte vara tillgängliga enligt lagen. 

Oproportionell börda: 

Vissa innehåll och funktioner är inte tillgängliga eftersom det skulle vara en oproportionell börda att korrigera dem. En helt ny version av tjänsten finns tillgänglig på adressen https://netbank.nordea.fi/. Nedan finns en lista över de brister vi har kännedom om.

Brister som gäller möjlighet att uppfatta: 

 • Alla bilder i tjänsten har markerats som dekorativa och därför hoppar skärmläsaren över dem. (WCAG 1.1.1)
 • I tjänsten finns dokument som har upprättats med kontorsprogram och är publicerade efter 1.1.2021, men det går inte att läsa dem med skärmläsaren. (WCAG 1.1.1)
 • På en del sidor saknas helt huvudrubriken på nivå H1 och rubriknivåer används ställvis inkonsekvent. På en del sidor används rubriktaggar som ändå saknar innehåll. Vissa rubriker i tjänsten har inte markerats med rubriktaggar. (WCAG 1.3.1)
 • Tabeller har använts för layouten på sidan och därför förekommer tomma rader, kolumner och celler i tjänsten. (WCAG 1.3.1)
 • Vissa textfärger har inte en tillräcklig konstrast mot bakgrunden. (WCAG 1.4.3)
 • Webbplatsen stöder inte fullständigt förstoring av skärmen. För att se webbplatsen vertikalt kan man också vara tvungen att scrolla i sidled. (WCAG 1.4.10)


Brister som gäller möjlighet att hantera: 

 • Vissa funktioner kan inte genomföras med bara tangentbordet. (WCAG 2.1.1)
  – Det är inte möjligt att öppna en separat kalendervy med bara tangentbordet.
  – Funktionen för att planera layouten för ditt nya kort fungerar bara delvis med enbart tangentbordet och allt innehåll (t.ex. anvisningar) är inte tillgängligt med skärmläsaren.
  – Efter att man i betalningsuppgifterna har valt mottagaren kan man i uppgifter om mottagaren inte längre ändra eller tömma mottagarens uppgifter eller läsa streckkoden med tangentbordet.  
 • Webbplatsen saknar en mekanism för att hoppa över innehåll som upprepas. (WCAG 2.4.1) 
 • Vissa sidor saknar individuella sidrubriker (title). (WCAG 2.4.2) 
 • I vissa popup-fönster måste man gå igenom hela sidan med tangentbordet eller skärmläsaren för att flytta fokus till fönstret i fråga. (WCAG 2.4.3) 
 • Beskrivningar av vissa länkar är bristfälliga. (WCAG 2.4.4)
  – I fråga om bilagor anges inte typ eller storlek av den fil som laddas upp.
  – Länktexter är ställvis inte särskilt beskrivande.
  – Det kan finnas en annorlunda beskrivning i bilden som fungerar som en länk än i länktexten som styr användaren till samma plats. Eller så kan beskrivningen saknas helt och hållet.
  – Vissa ankarlänkar saknar en beskrivning av länken helt och hållet. 

Brister som gäller möjlighet att förstå:

 • I vissa enskilda länkar förekommer brister i fråga om att reda ut det rätta naturliga språket. (WCAG 3.1.2) 

Brister som gäller funktionssäkerhet: 

 • Vissa knappar som finns under bilder saknar textmotsvarigheter (WCAG 4.1.2) 
 • Efter att man har sparat flyttas fokus till början av sidan och meddelandet som visar att sparandet har lyckats förmedlas inte till assisterande teknik. (WCAG 4.1.3) 
 • I felsituationer flyttas fokus i vissa fall till början av sidan och felmeddelandet förmedlas inte till assisterande teknik. (WCAG 4.1.3) 
 • Då sökningen startar blir en roterande ikon synlig på skärmen men assisterande teknik meddelas inte om att sökningen har börjat. (WCAG 4.1.3) 
 • Popup-fönstret som anger att man snart loggas ut ur tjänsten blir synligt på skärmen, men det uppges inte för skärmläsaren. (WCAG 4.1.3)

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster? Ge oss respons om du inte hittade svaret i våra tillgänglighetsutlåtanden. 

Ge respons på tillgängligheten

Tillsynsmyndighet

Om du hittar tillgänglighetsbrister på våra sidor, kontakta oss först. Vi svarar på din respons inom 14 dagar, om du lämnar dina kontaktuppgifter på blanketten. Om du inte är nöjd med vårt svar eller inte får ett svar inom 14 dagar, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns instruktioner för hur du kan rapportera brister och hur de behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000  

www.tillgänglighetskrav.fiÖppnas i nytt fönster