Nordea och Helsingfors Pride

Nordea vill aktivt vara med om att skapa ett samhälle och arbetsliv med ännu mer mångfald, jämställdhet och tolerans.

Vi stödjer mångfald och jämställdhet vare sig det gäller våra medarbetare eller kunder. Jämställdhet är en integrerad del i vårt sätt att arbeta och är ett av våra viktigaste värden.

De olika minoritetsgruppernas ställning i Finland har på sistone varit allt oftare på tapeten. Även Nordeas personal anser att man behöver konstruktiv diskussion i samhället. Därför har medarbetarna grundat olika frivilliga arbetsgrupper som strävar efter att främja jämställdhet och mångfald i arbetsmiljön och som lyfter fram de olika minoritetsgruppernas synpunkter. En av grupperna arrangerar aktiviteter kring Pride och mångfald för personalen som kulminerar i Prideveckan.

Nordea firar och värnar om mångfald, jämlikhet och jämställdhet på många sätt också i år. Våra anställda har möjlighet att lyssna på och diskutera temana i flera webbinarier. Både talare från Nordeas högsta ledning och utanför banken står för anförandena.

Läs mer om Helsingfors Pride-gruppens verksamhet.Öppnas i nytt fönster

Förse ditt kort med regnbågsmönster 

Om du har Nordeas bankkoder, beställer du enkelt ditt bildkort via gamla nätbanken.

Du kan beställa en bild till Nordea Credit-, Nordea Gold-, Nordea Electron- och Nordea Debit-kort. Det går inte att beställa en bild till Finnair Plus Mastercard-, Stockmann MasterCard- och TUOHI Mastercard-kort.