Blog: Omfattande ändringar i våra IT-system innebär ännu bättre banktjänster i framtiden

Det har varit en tuff vecka

Eloranta JaniSöndagen den 7 mars jobbade ungefär 150 medarbetare för att utföra de mest omfattande ändringsarbetena i Nordeas historia. Under processen överförde vi bland annat två gamla datahallar i sin helhet till en ny IT-center i Finland.

Vi var tvungna att stänga de flesta banktjänster för att kunna utföra ändringsarbetena. Vi informerade både kunder, samarbetspartner och medier storskaligt om eventuella störningar till följd av serviceavbrottet så tidigt som möjligt. Dessutom gjorde vi exceptionella arrangemang för att se till att kunderna kunde betala med sina kort i butiker under serviceavbrottet.

Trots att kunderna kunde använda de flesta dagliga banktjänster igen först på måndag förmiddag, var ändringsarbetena så pass omfattande att en del tjänster var ur bruk ännu efter den tidpunkt som vi hade meddelat på förhand. 

Dessa dröjsmål har naturligtvis orsakat många kunder extra besvär och olägenheter samt till och med indirekt eller direkt skada. Vi kommer att ersätta eventuella ekonomiska förluster och skador efter fallspecifikt övervägande, och vi behandlar varje ansökan om skadestånd omsorgsfullt.

Jag beklagar för att serviceavbrottet drog ut på tiden och ber våra kunder om ursäkt för att en del av våra tjänster fungerade bristfälligt även efter den tidpunkt som vi hade meddelat på förhand.

Jag vill tacka alla kunder för tålamodet. Dessutom vill jag tacka våra medarbetare som har gjort sitt bästa för att genomföra denna utmanande process.

I och med att vi nu har utfört de största ändringsarbetena i IT-systemen borde vi inte ha serviceavbrott av denna omfattning i fortsättningen. Tack vare våra uppdaterade IT-system kan vi i fortsättningen erbjuda våra kunder ännu snabbare, stabilare och bättre banktjänster.

Vi på Nordea fortsätter att satsa och fokusera på att erbjuda kunderna de modernaste och säkraste banktjänsterna på marknaden.

 

Med vänlig hälsning

Jani Eloranta

Chef med ansvar för privatkunder i Finland