Du ska alltid återbetala lån

Ofta är det ett klokt beslut att finansiera olika köpbehov genom att spara men ibland kan det också vara motiverat att ansöka om lån för att exempelvis finansiera studier eller anskaffningar till det första egna hemmet. Kom ihåg att lån orsakar kostnader som ökar priset på anskaffningen och att du alltid ska återbetala hela lånebeloppet.

Lån marknadsförs mycket men håll huvudet kallt. Jämför olika långivares priser och avtalsvillkor. Din bank ger dig råd om olika finansieringsalternativ och gör en bedömning av din återbetalningsförmåga. Ta lån bara om du verkligen behöver det och försäkra dig om att du kan betala tillbaka det.

Ett kreditkort är ofta nödvändigt på utlandsresor och för att betala på nätet, och det kan vara klokt att använda kreditkortet för att få köpskydd. Även då du betalar med kreditkort använder du kredit som du ska betala tillbaka. När du använder Nordea Visa Electron-kort har du alltid realtidsinformation om din penningsituation eftersom täckning för köp och kontantuttag reserveras på ditt bankkonto. Med kortet kan du betala dina köp på nätet, utomlands och i Finland.

Första fallgropen: du tar kredit utan att tänka efter

Lev inte på skuld. Snabblån är ett lätt och snabbt sätt att få pengar men de kan bli dyra. Lån ska alltid betalas tillbaka och ofta är räntan på snabblån hög och kostnaderna stora. 

Fråga dig själv: Måste jag göra den här anskaffningen just nu eller kan jag skjuta upp den? Om jag inte nu har råd med köpet utan att ta lån hur kan jag betala tillbaka det senare – plus avgifterna och räntorna? 

Kontakta din bank om det börjar kännas att du behöver ytterligare lån för att klara av dina tidigare skulder. Tillsammans kan ni kartlägga din situation och fundera på ett lämpligt finansieringsarrangemang så att du kan betala tillbaka dina skulder. Om du låter bli att betala kan du få allvarliga problem, t.ex. en betalningsanmärkning i dina kreditupplysningar.

Lösning

Ta inte genast lån även om din ekonomi är i obalans. Ta först reda på hur du annars kan lösa situationen. Det viktigaste är att du agerar i tid och talar om situationen med dina närmaste.

Kontakta också banken och fakturautställare och be om råd. Jämför olika långivares priser och avtalsvillkor. Din bank ger dig information om olika finansieringsalternativ och ni kan diskutera din möjlighet att ändra betalningsplanen för dina befintliga lån. Bankens förslag grundar sig på en bedömning av din återbetalningsförmåga.

Nästa fallgrop: du låter bli att betala dina räkningar

Betala alltid räkningarna i tid. Då orsakar de inga extra kostnader och du slipper stora bekymmer.

Om du inte betalar din räkning får du en betalningspåminnelse. Om du trots det inte betalar inleds följande process:

Efter betalningspåminnelsen överförs räkningen till indrivning och du får det första indrivningsbrevet 4 veckor efter förfallodagen och det andra brevet 6 veckor efter förfallodagen om du inte har betalat. I det här skedet kan du ännu betala skulden men en hel del kostnader och dröjsmålsränta har redan kommit till den.

Då det har gått 2–3 månader från räkningens förfallodag och du fortfarande inte har betalat den får du en stämningsansökan från tingsrätten.

Om du inte bestrider stämningen ger tingsrätten en tredskodom och du får en anmärkning om betalningsstörning. Efter det går den obetalda skulden till utsökning.

Om du inte kan betala fordran som finns i utsökningen och den inte heller kan utmätas t.ex. från din lön konstateras du vara medellös i utmätningen. Då får du en andra anmärkning om betalningsstörning.

Även om du betalar innan du får en betalningsanmärkning ökar skulden snabbt efter att den obetalda räkningen har lämnats för indrivning. Till exempel en räkning på tio euro blir snabbt tio gånger större då dröjsmålsräntan löper och betalningspåminnelse-, indrivnings-, rättegångs- och utsökningskostnader läggs till på summan.

Lösning 

Betala räkningarna på förfallodagen. Om du inte kan betala i tid, ring fakturautställarens servicenummer och be om att få några extra dagar på dig att betala. Ofta uppskattar fakturautställarna att man tagit kontakt med dem och går med på begäran. Försök ändå att betala räkningen genast då du kan. Stämnings- och indrivningsprocessen ovan avbryts genast då du betalar räkningen. Det värsta felet du kan göra med tanke på din ekonomi är att låta obetalda räkningar hopa sig.

Kontakta din bank om du inte kan betala betalningsraten för ditt lån. Banken kan bevilja dig amorteringsfrihet eller så kan betalningsplanen för ditt lån ändras. Det viktigaste är att du hör av dig till banken så att ni tillsammans kan försöka komma på en lösning för att återbetala skulden.

Värsta fallgropen: din kreditvärdighet försämras

Betalningsanmärkningar kan leda till allvarliga problem. Ofta förstår man hur allvarligt det är att låta bli att betala först då man skulle behöva ha kreditupplysningarna i skick. En betalningsanmärkning kan inte återkallas och den gäller i regel i tre år. Om du betalar skulden och meddelar kreditregistret om detta förkortas tiden till två år.

Betalningsanmärkningar gör det svårare att sköta många dagliga ärenden. Det blir exempelvis svårare att få studielån, kreditkort eller försäkringar och du kan behöva betala förskott eller ställa säkerheter för att kunna öppna ett mobiltelefon- eller bredbandsabonnemang. Det kan dessutom bli svårare att hyra en bostad eller att få jobb om hyresvärden eller arbetsgivaren kontrollerar dina kreditupplysningar.

Betalningsanmärkningar kan också påverka avtal som ingåtts före anmärkningen. Du kan exempelvis inte längre beviljas en högre kreditlimit för ditt kreditkort och dina befintliga krediter kan ses över extra noggrant.

Lösning

Sök hjälp om du redan har betalningsanmärkningar och mycket skuld. Ge inte upp. Du får hjälp exempelvis hos