Baspaket

Baspaket för skötsel av dagliga bankärenden

Baspaketet omfattar*:

  • Bankkoderna för användning av Nordeas nätbank och mobila tjänster
  • Brukskonto
  • Nordea Gold-kombikort eller Nordea Debit-kort efter ditt val
  • Förmånskonto för besparingar

Nordea Gold-kombikortets kreditlimit är 1 500 euro. Du kan senare ansöka om en högre kreditlimit för kortet i nätbanken.

Baspakete
BaspaketePris per mån.
Baspaketet då kunden väljer Baspaketet i kanalen Bli kund på nätet7,75 €/mån.

 

Börja använda Nordeas mobilbank så uppdateras ditt Baspaket automatiskt till det förmånligare MobilPlus-paketet.

I priset på Baspaketet ingår månadsavgifterna för Brukskontot, bankkoderna och Nordea Debit or Nordea Gold-kompikort,  som du har valt. Till övriga delar tillämpas priserna i prislistan. Vi debiterar serviceavgiften den 22 varje månad.

Det går också att öppna enskilda tjänster på vilka vi tillämpar de tjänstespecifika serviceavgifterna enligt prislistan. Nordea Kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor om öppnande av tjänster.

Pris på enskilda tjänster om kunden inte har Baspaketet
TjänsterPris per mån.
Brukskonto2,25 €
Förmånskonto0,00 €
Bankkoder3,00 €
Nordea Debit2,50 €
Nordea Gold-kombikort2,50 €

Konto och Bankkoder 

Om du inte väljer Baspaketet kommer du i gång också med ett brukskonto och bankkoderna. Du kan senare ansöka om kort och andra tjänster i nätbanken.

  • Brukskonto
  • Bankkoderna för att använda Nordeas nätbank och mobila tjänster
Tjänster
Tjänster Pris per mån.
Brukskonto2,25 €
Bankkoder3,00 €

*Banken har rätt att ändra innehållet i och priset på Baspaketet genom att på förhand meddela kunderna om det. Paketet är i kraft så länge som kunden har alla produkter som ingår i paketet. Om någon av de tjänster som ingår i paketet upphör, tillämpas därefter de tjänstespecifika avgifterna på tjänsterna.