Vi belönar dig då du rör på dig. En timme motion kan ge dig hela 25 % bättre försäkringsskydd!

Nordea MyLife är den enda personförsäkringen i Finland som belönar motionärer. Försäkringen kompletteras med en avgiftsfri egenskap som ger dig desto bättre försäkringsskydd, ju mer du rör på dig.

Försäkringen Nordea MyLife belönar dig för vardagsmotion

Försäkringen MyLife uppmuntrar dig att ta hand om ditt välbefinnande och ger dig bättre ekonomiskt skydd då du rör på dig. En regelbunden rask promenad med hunden i skogen eller en cykeltur i stället för en bilresa höjer redan beloppet av ditt försäkringsskydd. Då du dagligen aktivt rör på dig ungefär en halvtimme höjer vi avgiftsfritt ditt försäkringsskydd med 15 %. En timme aktiv motion höjer ditt försäkringsskydd med 25 %. 

Enligt flera medicinska undersökningar mår aktiva motionärer bättre och är friskare än de som inte motionerar. Att inte röra på sig är däremot en uppenbar hälsorisk. Nu är det dags att börja! Du får bättre kondition och ersättningsskydd.

”Ganska snabbt var jag uppe på vardagsmotionärsnivån och förhöjningen på 15 %. För det krävdes bara att jag cyklade cirka 10 kilometer till jobbet alla vardagar.” – Esa som tecknat försäkringen MyLife

Skydd och flexibilitet efter livssituation

Den unika och avgiftsfria motionsförmånen ingår i försäkringen MyLife. Du kan anpassa försäkringen MyLife efter dina behov – du kan välja skydd vid allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga och dödsfall med de ersättningsbelopp som passar din livssituation.  

”I takt med att jag blev äldre började det kännas allt viktigare med en livförsäkring. Jag jämförde olika livförsäkringar på nätet och bestämde mig för försäkringen MyLife för att jag är kund i Nordea och det att man rör på sig gynnar både en själv och efterkommande generationer.” – Janna som tecknat försäkringen MyLife

Välj lämplig försäkring med försäkringskalkylatorn

Klicka dig till vår försäkringskalkylator för att välja försäkring. Kalkylatorn ber dig ge vissa uppgifter om dig och ger dig en rekommendation om en försäkring som passar just dig. Kalkylatorn beaktar även motionsförmånen automatiskt i din försäkring. Efter att du har fått rekommendationen är det enkelt att teckna försäkringen. 

Gå till försäkringskalkylatorn

Försäkringen belönar dig då du rör på dig

  • Den enda personförsäkringen i Finland som belönar dig för motion – vi höjer ditt försäkringsskydd då du rör på dig.
  • En halvtimme aktiv vardagsmotion per dag höjer försäkringsskyddet med 15 %
  • En timme aktiv vardagsmotion per dag höjer försäkringsskyddet med 25 %

Pigg på ett bättre försäkringsskydd?

Teckna försäkringen MyLife och utnyttja förmånen

Mer information om Nordea MyLife

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Skydden vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall och dödsfall till följd av olycksfall beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8). Dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Välmåendeförmån som kan anslutas till Nordea MyLife-försäkringen tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab. Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab säljer Nordea MyLife via sitt ombud Nordea Bank Abp. De specifika grunderna för försäkringsersättningar och ersättningsbegränsningarna för skydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen.Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab:s och Nordea Försäkring Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 15.6.2021. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.  

Benify Ab levererar appen Nordea MyLife till Nordea.