Aktiebevis Nätverksföretaget II Kumulativ Kupong erbjuder halvårsvis möjlighet till en kupongutdelning på 5,0 procent (cirka 10,0 % p.a.). Avkastningen på Beviset fastställs utifrån värdeutvecklingen på två aktier (Nokia och Ericsson). Om nivån för samtliga underliggande tillgångar är över kupongbarriären på någon av kupongobservationsdagarna, betalas för en kupong ut varje föregående period för vilka kupongen ännu inte har betalats. Om utvecklingen av de underliggande tillgångarna är negativ på den sista observationsdagen är det placerade nominella kapitalet garderat mot en kursnedgång på 30 %. Läs mer om Beviset och de underliggande bolagen i bifogat material.