Aktiebevis Skog Kumulativ Kupong III

Aktiebevis Skog Kumulativ Kupong III erbjuder halvårsvis möjlighet till en kupongutdelning på 5,5 procent (cirka 11 % p.a.), om värdet på de underliggande tillgångarna inte sjunkit med mer än 30 % från startkursen på Bevisets observationsdagar.

Aktiebevis Skog Kumulativ Kupong II erbjuder halvårsvis möjlighet till en kupongutdelning på 5,5 procent (cirka 11 % p.a.). Avkastningen på Beviset fastställs utifrån värdeutvecklingen på två aktier (UPM-Kymmene Oyj och Stora Enso Abp). Om nivån för samtliga underliggande tillgångar är över kupongbarriären på någon av kupongobservationsdagarna, betalas för en kupong ut varje föregående period för vilka kupongen ännu inte har betalats. Om utvecklingen av de underliggande tillgångarna är negativ på den sista observationsdagen är det placerade nominella kapitalet garderat mot en kursnedgång på 30 %. Läs mer om Beviset och de underliggande bolagen i bifogat material.