Placeringstiden för Kreditbevis USA High Yield 15-35 Kumulativ är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen i serie 33 version 1 i indexet Markit CDX North American High Yield (100 bolag). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter.  Beviset ger ett lockande förfallovärde på 140 %, om högst 15 referensbolag råkar ut för en kredithändelse. I ett Kreditbevis med kumulativ ränta kan du dra nytta av ränta på ränta-beräkningen. Eftersom Kreditbeviset USA High Yield 15-35 Kumulativ inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.