Placeringstiden för Kreditbevis USA High Yield 15-35 är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen i serie 33 version 1 i indexet Markit CDX North American High Yield (100 bolag). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter. Beviset ger en fast ränteavkastning på 5,5 % (årlig avkastning) om högst 15 referensbolag råkar ut för en kredithändelse. Räntan betalas en gång om året. Eftersom Kreditbeviset USA High Yield 15-35 inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.