Placeringstiden för Kreditbevis Industri är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen AK Steel Corporation, U.S. Steel Corporation, ArcelorMittal, Stena AB, Constellium N.V. och Chesapeake Energy Corporation (totalt 6 bolag). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter. Beviset ger en fast ränteavkastning som är preliminärt på 5,50 % (årlig avkastning) om ingen kredithändelse inträffar. Ränteavkastning fastställs 6.6.2019. Eftersom Kreditbeviset Industri inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.