The Goodyear Tire & Rubber Company

De nya Räntebevisen Goodyear går att köpa fram till och med den 18 december 2019

Räntebevis Goodyear

De nya Räntebevisen Goodyear går att köpa fram till och med den 18 december 2019

Genom att placera i Räntebevis Goodyear får du en årlig kupongavkastning på 4,5 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är Amerikanska dollar och minsta placering är 2 000 dollar. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.