Räntebevis Teva

De nya Räntebevisen Teva går att köpa fram till och med den 18 december 2019

Genom att placera i Räntebevis Teva får du en årlig kupongavkastning på 4,0 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är Amerikanska dollar och minsta placering är 2 000 dollar. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.