Jaguar Land Rover Automotive PLC

Teckningstiden av nya Räntebevis Jaguar Land Rover går ut den 18 december 2019.

Räntebevis Jaguar Land Rover

Teckningstiden av nya Räntebevis Jaguar Land Rover går ut den 18 december 2019.

Genom att placera i Räntebevis Jaguar Land Rover får du en årlig kupongavkastning på 5,5 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.