Placeringstiden för Kreditbevis Europa High Yield 0-36 Kumulativ är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen i serie 31 version 1 i indexet Markit iTraxx Europe Crossover (75 bolag). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter. Beviset ger ett lockande förfallovärde på 145 %, om ingen kredithändelse inträffar. I ett Kreditbevis med kumulativ ränta kan du dra nytta av ränta på ränta-beräkningen. Eftersom Kreditbeviset Europa High Yield 0-36 Kumulativ inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.