Räntebevis Stena AB

Genom att placera i Räntebevis Stena AB får du en årlig kupongavkastning på 5,5 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.