Placeringstiden för Aktiebevis Outokumpu Kraft är ca 2 år och avkastningen på Beviset fastställs utifrån värdeutvecklingen på aktien Outokumpu Oyj. Aktiebevis Outokumpu Kraft erbjuder attraktiv avkastningsmöjligheter då värdet på den underliggande tillgången stiger.  Då multipliceras värdeutvecklingen med en avkastningsfaktor på 230 %. Den positiva utvecklingen i den underliggande tillgången har ett tak på 25 %. Om stängningskurs för den underliggande tillgången på slutkursens värderingsdag är lägre än stängningskurs på startkursens värderingsdag, minskar återbetalt nominella beloppet. Eftersom Aktiebevis Outokumpu Kraft inte är kapitalskyddad kan du förlora upp till hela ditt placerade belopp. Läs mer om Beviset och den underliggande bolagen i bifogat material.