Aktiebevis Telia Kumulativ Kupong erbjuder halvårsvis möjlighet till en kupongutdelning på 7,0 procent (cirka 14,0% p.a.). Avkastningen på Beviset fastställs utifrån värdeutvecklingen på aktien Telia Co AB. Om nivån för underliggande tillgången har stigit cirka 5,46 procent av startkursen på någon av kupongobservationsdagarna, betalas för en kupong ut varje föregående period och Beviset förfaller. Om utvecklingen av den underliggande tillgången är negativ på den sista observationsdagen är det placerade nominella kapitalet garderat mot en kursnedgång på 19,95 %. Läs mer om Beviset och den underliggande bolagen i bifogat material.