Räntebevis Altice France, S.A.

Genom att placera i Räntebevis Altice France, S.A. får du en årlig kupongavkastning på 12 mån. Euribor + 3,90 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.