Räntebevis AK Steel Corporation

Genom att placera i Räntebevis AK Steel Corporation får du en årlig kupongavkastning på 9,00 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är euro och minsta placering är 1 000 euro. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.