Fly på bakken ovenfra

American Airlines Group Inc.

Teckningstiden av nya Räntebevis American Airlines Group Inc. går ut den 18 december 2019.

Räntebevis American Airlines Group Inc.

Genom att placera i Räntebevis American Airlines Group Inc. får du en årlig kupongavkastning på 6,10 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är Amerikanska dollar och minsta placering är 2 000 dollar. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.