Räntebevis Intrum AB

Genom att placera i Räntebevis Intrum AB får du en årlig kupongavkastning på 5,25 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är Svenska kronan och minsta placering är 10 000 kronor. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.