Räntebevis Selecta Group, B.V.

Genom att placera i Räntebevis Selecta Group, B.V. får du en årlig kupongavkastning på 4,40 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är Svenska kronan och minsta placering är 10 000 kronor. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.